Oppstart av en virksomhet i Kenya kan være en spennende og berikende opplevelse, men det kan også by på en del utfordringer hvis man ikke vet hvor man skal begynne. Vi bistår norske/europeiske privatpersoner og bedrifter med etableringer i Kenya og har utarbeidet en liten oversikt over prosessen.

Bedriftsregistrering i Kenya – De forskjellige typene virksomheter som kan registreres

Bedrifter i Kenya kan registreres som enkeltpersonforetak, partnerskap, kommandittselskap, aksjeselskap (LLC), filialselskaper eller selskaper begrenset av garanti.

Enkeltpersonforetak
Enkeltpersonforetak er ofte registrert av kenyanere som ønsker å drive en liten bedrift med et navn som er forskjellig fra deres eget navn. Det er ingen juridisk skille mellom eieren og virksomheten, og dermed faller alle forpliktelsene på bedriftseieren, noe som gjør det til en høy risiko for personlige eiendeler hvis noe går galt.

Partnerskap
Partnerskap innebærer at to eller flere individer slår ressurser sammen for å drive en virksomhet. Virksomheter registrert som partnerskap ligner det som heter DA (delt ansvar) her i Norge, ved at alle forpliktelser faller på den enkelte partner.

Partnerskap med begrenset ansvar
Den nye aksjeloven har en bestemmelse om registrering av aksjeselskaper. Oppsettet er det samme som det generelle partnerskapet og den eneste forskjellen er at ansvaret overfor partnerne er begrenset og dermed reduserer deres eksponering.

Selskaper med begrenset ansvar (LLCs)
Selskaper med begrenset ansvar (LLCs) er den vanligste forretningsenheten i Kenya på grunn av enkelt oppsett, overholdelse og beskytter eierne mot personlig ansvar. Den nye selskapsloven åpner for eneeiere i aksjeselskaper. Eierne av en LLC kan være fysiske eller juridiske personer av kenyansk eller utenlandsk opprinnelse.

Filialbedrifter i Kenya
Utlendinger som ønsker å gjøre forretninger i Kenya kan gjøre det ved å registrere en filial av deres utenlandske selskap i Kenya. Den største forskjellen mellom et filialselskap og en LLC registrert av utenlandske eiere i Kenya er at filialselskapet vil bli sett på som en utenlandsk enhet og dermed tiltrekke seg en litt høyere selskapsskatt.

Selskaper begrenset av garanti
Dette er juridiske enheter som normalt er satt opp til å operere som en ikke-kommersiell enhet. Enheten nyter alle fordelene til en juridisk person i Kenya.

Hvordan registrere et selskap i Kenya – prosessen og kravene

Prosessen for bedriftsregistrering i Kenya innebærer å ta følgende trinn;

 1. Velg passende forretningsstruktur
  Det første trinnet er å velge riktig forretningsstruktur for den foreslåtte virksomheten. Du kan velge å registrere et enkeltpersonforetak, partnerskap, begrenset partnerskap, aksjeselskap (LLC), filialselskaper eller selskaper begrenset av garanti
 2. Velg et firmanavn
  Det neste trinnet er å velge et navn for din bedrift/bedrift. Navnet må være unikt og ikke allerede registrert av en annen enhet, så du bør gjøre grundige undersøkelser før du velger ønsket navn.
 3. Utarbeid og send inn selskapsregistreringsskjemaene

  Registreringsskjemaene inkluderer følgende

  CR1 – Viser listen over styremedlemmer i selskapet
  Cr2 – Viser listen over aksjonærer i et selskap
  Cr8 – Viser adressene til direktørene
  Erklæring om pålydende kapital – Fanger aksjekapitalen i selskapet
  BOF1 – Brukes til å erklære de reelle eierne av et selskap

Stiftelsesbevis
Når skjemaene ovenfor er sendt inn og betaling er utført, godkjennes søknaden din innen 3 dager, og her vil du motta et stiftelsessertifikat

Registrer deg for skatt
Etter at selskapet er vellykket registrert, er neste trinn å registrere selskapet for skatt for å gjøre forretninger enklere og betale relevante skatter. Skatteregistreringsprosessen tar ca. 7 virkedager.

Åpne Bankkonto
Det siste trinnet for å få et fullverdig selskap er å åpne en bedriftsbankkonto. Her har du muligheten til å åpne firmakontoen i en av de 28 lokale eller i de 14 internasjonale bankene i Kenya. Her anbefaler vi at du velger den banken som er enkel å åpne og drive kontoen.

Krav for bedriftsregistrering i Kenya

Når du søker om selskapsregistrering i Kenya, må følgende informasjon og dokumenter sendes inn:

 • 3 foretrukne selskapenavn
 • En oppsummering av selskapets aktiviteter
 • Passkopier fra alle aksjonærer og styremedlemme
 • Passfoto av alle aksjonærer og styremeldemme
 • Adresser, telefonnummer, e-postadresser og yrker for alle aksjonærer og styremedlemmer
 • Antall aksjer og prosentandel

Fordeler ved å registrere et selskap i Kenya

Bedriftsregistrering i Kenya tilbyr en rekke fordeler for de som ønsker å starte eller drive en bedrift i landet. Fra skatteinsentiver og juridisk beskyttelse til tilgang til finansiering og global synlighet, kan registrering av et selskap åpne for nye muligheter for gründere. Her er de viktigste fordelene ved å registrere virksomheten din i Kenya:

Juridisk beskyttelse
Bedriftsregistrering gir deg juridisk anerkjennelse og status som en offisiell enhet som bidrar til å beskytte deg mot potensielle problemer knyttet til kontrakter eller tvister knyttet til eierskap.

Skatteinsentiver
Bedriftsregistrering i Kenya gjør det lettere for selskaper å dra nytte av tilgjengelige skatteinsentiver som reduserte skatter eller fritak fra visse typer skatter.

Begrenset ansvar
Ved å registrere selskapet ditt er ansvaret til eierne begrenset, noe som betyr at enhver gjeld som påløper virksomheten ikke kan knyttes til deres eiendeler.

Enklere forretningsutvidelse
Bedriftsregistrering gjør det mye enklere for bedrifter å utvide til nye markeder eller åpne flere filialer uten å gå gjennom komplekse prosedyrer hver gang.

Virksomhetssynlighet
Registrering av selskapet ditt kan hjelpe deg med å få global synlighet, noe som er nyttig hvis du ønsker å tiltrekke deg investorer eller delta i internasjonal handel.

Forretningsomdømme
Bedriftsregistrering bidrar til å bygge et troverdig rykte hos kunder og leverandører, og forsikrer dem om at de har å gjøre med en offisiell enhet.

Troverdighet hos myndighetene
Bedriftsregistrering i Kenya gir bedrifter troverdighet hos myndighetene ettersom de kan få tilgang til relevante dokumenter mer tilgjengelig og raskere enn hos ikke-registrerte enheter. Det gjør det også mye enklere for bedrifter å følge regelverket.

Konklusjon:
Bedriftsregistrering i Kenya er viktig for alle som ønsker å starte en forretningsforetak i Kenya. Ved å ta hensyn til alle disse trinnene under oppsettsprosessen, kan gründere sikre at virksomhetene deres er riktig konfigurert for å unngå potensielle juridiske problemer når de driver forretninger i Kenya. Ta gjerne kontakt med oss i dag for ekspertråd om etablering av et selskap i Kenya.