I Norge er det en håndfull selskap som forvalter informasjon som benyttes i forbindelse med innhenting av private kredittopplysninger. Disse opplysningene skal heller ikke kunne hentes ut av tredjepart uten saklig grunn.

Som saklig grunn regnes inngåelse av nye avtaler eller kredittsjekk ved opptak av nye lån. Noen av opplysningene som legges til grunn ved ID-tyveri er for eksempel ligningsopplysninger eller om  betalingsanmerkninger er registrert på vedkommende som er utsatt for tyveriet.

Idet en kredittvurdering utbes, er det fire instans i Norge som har rett til å utlevere slike opplysninger. Disse er Bisnode (Soliditet.no), Creditsafe, Experian og Evry (Infotorg). Informasjonen som oppgis fra disse kan ofte variere. Det kan derfor være lurt å logge inn hos hver enkelt av disse for å se hvilke opplysninger de har lagret på deg og som oppgis på forespørsel fra tredjepart.

For å beskytte seg selv for  innsyn ifra uvedkomne kan man også logge inn hos hver enkelt av disse aktørene med bank-idfor å legge inn en såkalt kredittsperre. Dette vil hindre uvedkomne fra å innhente opplysninger som de ikke har adgang til, med mindre du selv opphever sperren eller gir samtykke til dette. En frivillig sperring av kredittoplysninger vil også hindre uvedkommende fra å inngå avtaler om leieforhold, lån, telefonabonnement eller liknende i ditt navn.

For å sperre egne kredittopplysninger kan du følge disse lenkene:

Bisnode 
Creditsafe
Experian
Evry