Når det er vanskelig å komme frem til avtaler med kreditorene, så hjelper vi deg å se på muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning, lovfestet i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning. 

Denne loven skal sikre at du har et lovfestet minimum til livsopphold, og at kreditorene får en rimelig fordeling av det du har muligheten til å betale. I loven er det er spesifisert hvilke vilkår som må oppfylles for å komme under en gjeldsordning. Etter en offentlig gjeldsordning er du i all hovedsak gjeldfri og uten betalingsanmerkninger.

Har du problemer med avbetalinger og regninger, vil en gjeldsordning gjøre hverdagen lettere for deg. 

Gjeldsordningen hjelper deg å få en oversikt over den økonomiske situasjonen din, samtidig som du også får kontroll på egne utgifter. 

Telna AS kan bistå med søknadsprosessen

I utgangspunktet kan alle få en gjeldsordning. Et felles kriterie er imidlertid at man er at gjelden man søker om å få ettergitt er mer enn tre år gammel og at man er varig ute av stand til å betjene sin gjeld.

En gjeldsordning kan innvilges uavhengig inntektsklasse man tilhører. Dette betyr at gjeldsordning også er tillatt for trygdede trygd, men ikke for selvstendig næringsdrivende. For å kunne få innvilget en gjeldsordning, er man pliktig til å dokumentere tidligere forsøk på å oppnå en gjeldsforhandling med kreditorene som ikke har ledet fram til en løsning.

Det som er viktig å huske på er at man ikke kan få en gjeldsordning mer enn én gang. Det er derfor det kan være smart å benytte seg av fagpersoner med erfaring på dette området. Vi kan gi deg profesjonell rådgivning rundt gjeldsordning. Vi har lang erfaring med å gjøre de korrekte valgene i forkant og underveis av prosessen for gjeldsordning. Vi kan saksgangen gjennom hele prosessen og hjelper deg i prosessen med å formulere en fullstendig søknad. 

Dersom en gjeldsordning er noe du vurderer, så er du velkommen til å ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan bistå deg i denne viktige prosessen.