I løpet av den siste tiden med stor prisvekst og økende inflasjon er det stadig flere bedrifter og private som sliter med økonomien.

Selv om man har faste inntekter kan det være aktuelt å reforhandle poster som er vanskelige å få gjort opp først og fremst for å unngå rettslig pågang, inkasso eller betalingsanmerkninger, men også kanskje i verste fall for å unngå konkursvarsel og gjennomføring av sistnevnte.

Å få bukt med denne problemstillingen kan ofte være en vanskelig og tidkrevende prosess. For enkelte bedriftseiere og private kan det også lede til søvnløse netter og at ressursene heller går med til å bekjempe denne problemstillingen framfor å benytte tid og krefter man måtte ha på inntektsgivende aktiviteter.

Med lang erfaring innenfor dette feltet går vi inn og forhandler med kreditorer på vegne av våre kunder. I denne prosessen legger man til grunn sikre inntekter som man vet om i overskuelig fremtid, samt andre kortsiktige finansieringsmuligheter for å fremforhandle en best mulig løsning.

Dersom bedriften har en utfordrende økonomi som trengs å ryddes opp i, og du tenker at denne tjenesten kan være aktuell for din bedrift, er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat for en mulig løsning.