Mange små og mellomstore bedrifter har et jevnt behov for å kommunisere med sine kunder, enten via epostkampanjer, sosiale medier, sms eller trykte medier. Dette er ofte ting som enkelte bedrifter selv ikke har kompetanse på å utføre og hvor man ofte må leie inn eksterne ressurser. Spesielt dersom man befinner seg under et brytningspunkt for hvor det lønner seg å opprette en ekstra stilling eller en egen markedsavdeling.

Vi har derfor spesialisert oss på å ivareta små og mellomstore bedrifter med et avtraleverk hvor vi jobber tett opp mot kundene og gir dem en opplevelse av å ha en egen markedsavdeling. på fast avtalte tidspunkt møter vi med kunden og tar en gjennomgang på det som trengs å gjøres. Her diskuteres alt fra materiell som skal utformes og produseres til en fullstendig markedsplan som benyttes som utgangspunkt for arbeidet som skal utføres.

En markedsplan inneholder en oversikt over bedriftens kampanjer gjennom avtaleperioden, hva som må utarbeides, når det skal publiseres,budsjetter, hvor og hvem som er de involverte partene. En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at denne overholdes og at vi sørger for at kunden hele tiden er orientert om hvorvidt man er i rute i forhold til det som er lagt til grunn i markedsplanen.

En av fordelene ved denne type avtale er at våre kunder får frigitt egne ressurser til det de kan best innenfor sin egen bransje, samtidig som de har en fast pris å forholde seg til. Videre sparer man utgifter som feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader som ofte gjør seg gjeldende på bunnlinjen når man har egne ansatte.

Tenker du at denne type avtale kan være aktuelt for din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss i dag for å få et bedre innblikk i hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.